Bestuur

Het bestuur van Stichting Pynarello voert haar taken onbezoldigd uit en bestaat uit de volgende leden:

Lútsen de Vries
Voorzitter

Sebas van der Sangen
Secretaris

Eva Postema
Penningmeester

Femke Monaghan-van Wachem
Algemeen lid